Què és una cooperativa en cessió d’ús?

És un model d’habitatge a cavall entre el lloguer i la compra, on l’edifici és gestionat per la  propietat de la cooperativa i les persones sòcies gaudeixen del dret d’ús dels habitatges. D’aquesta manera, són les persones residents les qui gestionen la cooperativa i l’edificisón propietàries o usufructuàries, segons el cas, i s’encarreguen de la gestió. Aquest model alternatiu d’accés i tinença a l’habitatge té dues característiques bàsiques que el diferencien d’altres tipus d’habitatge cooperatiu: la propietat col·lectiva i el dret d’ús.

Propietat col·lectiva

La propietat del conjunt de l’edifici és de la cooperativa i, per tant, col·lectiva. El fet de mantenir la propietat de forma conjunta com a aposta per la generació d’un patrimoni comú i indivisible entre les sòcies, així com l’accés a l’habitatge a través d’un dret d’ús; són els elements singulars i diferencials del model comunitari. Es tracta, per tant, d’un sistema no especulatiu, en que l’habitatge sempre es considera com un bé d’ús. Es treballa activament pel preu assequible dels habitatges alhora que s’impossibilita la generació de plusvàlues o lucre individual.

En cessió d’ús

Les persones sòcies poden ser usuàries indefinides d’un habitatge i dels espais comunitaris, fent una aportació de capital inicial i pagant una quota mensual. En cas que la sòcia habitant decideixi abandonar la cooperativa o canviar d’habitatge, pot renunciar al dret d’ús recuperant l’aportació del capital inicial i la cooperativa torna a assignar l’habitatge a una altra sòcia expectant amb les mateixes condicions de la sòcia anterior. El dret d’ús, per tant, sempre serà atorgat per la cooperativa; i es pot transmetre entre les persones convivents, sempre i quant aquestes siguin sòcies de la cooperativa.

Impulsat per les futures usuàries

Les sòcies de la cooperativa, de manera col·lectiva, són les encarregades de governar el procés i decidir sobre el projecte. La fórmula de cooperativa sense ànim de lucre ofereix un model d’organització democràtic, horitzontal, transparent i participatiu que posa les persones i les seves necessitats com a prioritat.